คนไทยทั้งประเทศ ร่วมอวยวันเกิดนายกลุงตู่ วันนี้ 21 มีนาคม

วันที่ 21 มีนาคม 2497 ตรงกับวันเกิดของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ลุงตู่) นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ปีนี้อายุ 68 ปี

พล.อ. ประยุทธ์ ได้ขึ้นเป็นนายกมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 จากการรัฐประหารเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการณ์ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อปฏิรูปประเทศ
โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคู่ไปด้วย

กระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ 191 เสียงจากสมาชิกในที่ประชุม 194 คน ลงมติให้ พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นการปกครองประเทศด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

พร้อมกันนี้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ต่อมาในปี 2560 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (แต่งตั้งโดย คสช.) กำหนดให้ ส.ว. ทั้งหมด 250 คนมาจากการแต่งตั้งโดย คสช. และมีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ์ เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ

ผลปรากฏว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นอันดับ 1 ในสภาฯ แต่จากการรวมเสียง ส.ส. จากพรรคร่วมรัฐบาล มีคะแนนถึง 500 คะแนน

ส่งผลให้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นสมัยที่ 2 และยังคงดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

coppy