ผู้การพอใจ ไม่ มี ข า ย เกิน 80

เรื่องลอตเตอรี่ขายเกินราคา…ไปแผงใหนก็เจอ

ใบละ 100 บาท

มีภาพ ตำ รว จไปตรวจแผงมีคนทำภาพมาว่า

ตัดปัญหาแพ งไปก็ไม่ต้องซื้อ..ซื้อไปก็ไม่เคยถูก

เก็บเงินไว้ดีกว่าครับ

coppy