พยา ก รณ์ อากาศสงกรานต์ เตื อ น 16-18 เม.ย. มีพ า ยุ ฝน ฟ้ า ค ะนอ ง ลมแร ง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เตือนช่วง 16-18 เมษายน ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุม ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ยันพายุดีเปรสชัน “เมกี” และ พายุโซนร้อน “มาลากัส” ไม่กระทบไทย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 – 18 เมษายน 2565 ว่า การคาดหมายในช่วงวันที่ 12 – 15 เม.ย. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

อนึพายุดีเปรสชัน “เมกี” บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ และ พายุโซนร้อน “มาลากัส”บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนที่ทางเหนือ โดยพายุทั้งสองนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

coppy