รับเกษตรกรไปทำงานเกาหลี

รับรายได้กว่าครึ่งแสนต่อเดือน แถมสวัสดิการอีกมากมาย

รายได้เริ่มต้น 54,000 บาท

OT ดีมีให้ล่าเยอะรายได้ทะลุกว่า 90,000 บาท!

(OT ขึ้นอยู่กับการจัดการแต่ละโรงงาน)

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก -> koreajob.in.th/facebook-prang

ไปทำงานเกาหลีถูกกฎหมายมี 3 ภาคงานให้เลือก

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตร-ปศุสัตว์

ภาคก่อสร้าง

เราสอนภาษา

สมัครผ่านกรมแรงงาน

สนใจเรียนภาษาเกาหลีสอนถามขั้นตอนการเขียนภาษา

ที่มา เพจ Koreajob ไปทํางานเกาหลี เงินดี ถูกกฎหมาย

coppy