ลักษณะของบ้าน 7 ข้อ ไม่ถูกตามหลัก ทำอะไรก็ติดขัด

ความฝันของ ใครหลายๆคน ก็มักที่จะ อยา กมีบ้านเป็นของตัวเ อ ง สักหลัง บ้านที่ดีอยู่แล้วมีความสุขนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังใหญ่โตอะไร แต่จะต้องเป็นบ้านที่มี ความน่าอยู่ และถูกต้องตาม หลักของฮ ว งจุ้ย หากบ้านของเราไม่ดีไม่ถูกตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นแล้ว ก็จะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทำอะไร ก็ติดขัด ไม่มีเงินทองเข้ามา เราลองมาดูว่าบ้านทั้ง 7 ลักษณะนี้ที่อยู่แล้ว จ นจะเป็นอย่างไร

1 สภาพแวดล้อมของตัวบ้านและ รอบๆ บ้านมีความ รก และส ก ป รกไม่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี จะต้องสะอาด ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ควรที่จะหาเวลาจัดบ้านปัด ก ว า ดเช็ดถู เพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา ในครอบครัว เข้ามาในบ้าน หากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ ส ก ปร กจะเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

2 ตัวบ้าน ที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือ สูงกว่าถนน ตามหลักของฮ ว งจุ้ย หากพื้นถนนสูงหรือต่ำจนเกินไป จะทำให้โชคเข้ามาหาตัวบ้านไม่ได้แ ต่ก็มีวิธีแก้นั่นคือหากถนนต่ำก็ ให้แก้ไขด้วยการเปิดร้านหน้าบ้านให้กว้าง เพื่อพร้อมที่จะรับเงินรับทองให้ไหลเข้ามา ในบ้านของเรา

3 มีสะพานตัดตัวบ้าน หากตัวบ้านของเราโดยสะพาน บังหน้าบ้าน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลักและ ไม่เหมาะ หากใครจะซื้อบ้านควรสังเกตดูด้วยว่ามีสะพาน หรือมีอะไรมาบดบังบริเวณ หน้าบ้านของเราไหม

4 ตัวบ้านที่มีประตูหรือจำนวนหน้าต่างเยอะมาก จนเกินไป เชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้านไหลออกนอกบ้านได้ง่ายๆ วิธีแก้ก็ให้หาอะไรมาปิดโดยเฉพาะบานที่ไม่จำเป็นก็ให้หาอะไรมาบัง เอาไว้

5 รั้วบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำไป แม้บ้านจะสวยอยา ก จะโชว์ตัวบ้านของเรา แต่ตามหลักฮ ว ง จุ้ยที่ดีนั้น ไม่ค่อยถูกนะ เพราะจะทำให้เงินทองเก็บไม่อยู่ ไหลออก นอกบ้านได้ง่ายๆ

6 บ้านที่มีประตูแล้วเปิด มาเจอกับบันไดเลย ตามหลักของ ความเชื่อ ฮ ว งจุ้ยนั้นเชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้าน รั่วไหลออกจากกระเป๋า เงินไม่เข้า และที่สำคัญไม่ดี ต่อสุขภาพด้วย

7 ประตูเข้าบ้านมี ความแคบ ถ้า อยา กให้เงินทองเข้ามาเยอะๆ ประตูเข้าทางบ้านจะต้อง สะอาด และมีความกว้าง ไม่ควรหาอะไรมาวางบังประตูของเรา

ให้ทุกท่านลองสังเกตบ้านข อ ง ตัวเองดู หากตรงกับ 7 ข้อของลักษณะบ้านที่เรากล่าวมานี้ หากแก้ไข ได้ให้รีบแก้ไข เพราะบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใส่ใจและจัดให้ถูกต้องต า ม หลักความเชื่อของ ฮ วง จุ้ย เพื่อสิ่งที่ดีจะได้เข้ามาหาตัวคุณและผู้ที่อาศัยอยู่ ในบ้าน

coppy