ลักษณะ 4 แบบของบุตร ที่เกิดมาทวงหนี้ มีกรร มเก่าร่วมกัน

กฎแห่งกรรม 3 ชาติ มนุษย์ทุกคนเกิดมา ต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผลของ ก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่ง ก ร ร ม

“สามีภรรยา” เองก็มีกรรม ร่วมกันมา ไม่ว่าจะ กรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มี ก ร ร ม ร่วมกันมาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน“บุตรธิดา” นั้นคือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ก็สุดแท้แต่เวรกรรมที่ทำมา

หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรยาคู่ใด ที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมสม า น สามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ส่วน สามีภรรยา ที่มีกรรม ชั่ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย.

ส่วน “บุตรธิดา” นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้

1. มาแทนคุณ ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกันมา ด้วยพระคุณ ที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขามาเพื่อที่จะ ทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียหาย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

2. มาล้างแค้น ด้วยกรรมในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิด เป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะก ล า ย เป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกทรพี”

เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับ เขา เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายน อ ก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลาน ในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่างไรดี ดังนั้น อย่า ทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตาย กันเช่นกัน

3. มาทวงหนี้ ชาติก่อนหนหลัง บิดามารดา เป็นหนี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน หนี้ที่ว่าคือ หนี้เงิน ไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืน หากเป็นหนี้กันน้อย เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไป เราเป็นหนี้ เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่

จบมหาวิทยาลัย เรียน จบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่ รับใช้เรา เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป หาก เป็นหนี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อ เลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจาก ความเคารพ และความกตัญญู

ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อ ทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียง แต่หล่อเลี้ยงก า ย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนร อ บ ข้าง ทั้งหลาย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา ห า ก แต่ เป็นเพราะ กรรมที่ก่อกันมา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความแค้น หนักหนา ก็เกิดมาเป็นสามีภรรยา และลูกหลานพี่น้อง

หากบุญคุณ และความแค้นเบา บ า ง ก็เกิดมาเป็นญาติ สนิทมิตรสหาย คุณเดินซื้อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณและ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญกรรม แต่ชาติ ปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหู ขัดตา แถมไม่พอใจ ยังทะมึงตา ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก นี่ก็ล้วนเป็น บุญกรรม แต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่งก ร ร ม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกกรรม ด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกกรรมด้านขาว ซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่า

4. มาใช้หนี้ชาติก่อน หนหลัง เขาเป็นหนี้บิดา มารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้ จึงต้อง ทำงาน หาเงิน เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยง ดูบิดามารดา แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นหนี้บิดามารดา มาก น้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดู บิดามารดา เป็นอย่างดี

แล้วจะแก้ไขอย่างไร หากเราและลูกหลาน ผูกกรรมที่ ไม่ดีต่อกันมา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปร กรรมร้าย ให้กลายเป็น กรรมดีได้ ย่อมคลาย ความจองจำ คับแค้นให้สลายคลายลง ได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า “เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต เปลี่ยนร้าย กลายเป็นดี”

coppy