เกาหลีรับแรงงานไทย โรงงานการผลิต และ เกษตร 6 พันคน หมดเขต 22 เมษายนนี้

เกาหลีใต้รับแรงงานไทยเข้าทำงานในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 6 พันคน กำหนดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม และ 20-22 เมษายน 65 ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต โควตา 5,671 คน และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ โควตา 342 คน

ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ให้โควตาผู้สอบผ่าน 5,671 คน แบ่งเป็น เพศชาย 2,836 คน เพศหญิง 2,835 คน กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2565 และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ให้โควตาผู้สอบผ่าน 342 คน แบ่งเป็นเพศชาย 171 คน และเพศหญิง 171 คน กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565

>

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่าสมัคร เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 830 บาท

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร มีดังนี้

1 รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 10-15KB)

2 ถ่ายหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) ต้องชัดเจน ระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็น JPG ความละเอียด 60 – 100 KB)

coppy